Åpningslyd ved vokalkunstneren Elfi Sverdrup (NO)

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00

Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00


Body-knowledge and Aesthetics ­

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 13.00

A conversation between Jesper Hoffmeyer (DK) and Drude von der Fehr (NO). Moderator: Elisabeth Friis
What does a body know and how can we access or articulate this knowledge? Through the Natural Sciences? Through philosophy and lingustics? Or through poetry and the arts? What can the Humanities learn from biology and biosemiotics in this respect ­ and vice-versa?

Deltakere:

Jesper Hoffmeyer (DK) (1942) er professor emeritus på det biologiske institutt ved Universitetet i København og en ledende figur innenfor biosemiotikken.

Hoffmeyer beskriver hvordan han på 60 og 70-tallet ble trukket inn i det intellektuelle oppbruddet i epokens universitetsliv. Her begynte han å stille en rekke spørsmål om naturvitenskapens funksjon og indre struktur. Dette har kommet til å prege hans vitenskapelige arbeid som til å begynne med var innenfor biokjemien, men som senere har vendt seg mer mot filosofiske, historiske og samfunnsmessige aspekter i biologien.

I de siste 25 år har Hoffmeyer undervist i biologiens vitenskapsteori, i tillegg til å konsentrere seg om metadisiplinen; biosemiotikk. Med sin forskning i dette feltet blandet med teoretisk biologi har Hoffmeyer gitt ut en rekke bøker og artikler. Blant annet Biosemiotikk: en afhandling om livets tegn og tegnenes liv som ble gitt ut i 2005. Eller Overfladens dyb: Da kroppen blev psykisk fra 2012. For i et slags grenseland mellom natur, psyke og tanke utforsker Hoffmeyer biosemiotikkens grunnleggende idé at livssfæren er gjennomtrengt av tegnprosesser og betydningsskaping.


Drude von der Fehr (NO) (1945) er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I von der Fehrs forskning brukes semiotikken og dens tegnteori som analyseverktøy for å utforske møtet mellom det humanistiske og naturvitenskapelige. Med faglige kompetanseområder i humanistisk sykdoms – og helseforskning, samtidsdramatikk, semiotikk og litteraturvitenskapens møte med biologi og postmoderne teologi har von der Fehr utgitt en rekke artikler de siste årene.

I 2008 ga von der Fehr ut boka Når kroppen tenker som presenterer erfaringer av kroppen som tenkende blandet med semiotiske tegnteorier. Mellom det personlige og det teoretiske skaper hun et rom for å la humanistiske og naturvitenskapelige forskningsfelt møtes på tvers av faggrensene.

Nylig har von der Fehr sammen med andre akademikere vært med på bokprosjektet Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi. En rekke spørsmål blir stilt ved humanvitenskapenes oppfatning av kroppen, de ulike kulturers forståelse av det menneskelige og skillet mellom det vitenskapelige og funksjonelle ved kroppen utdypes…


Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også med foredraget Økokritikk og poesi på På Litteraturhuset, torsdag 05. september kl 19.15.


Økokritikk og poesi

På Litteraturhuset, torsdag 05. september kl 19.15

Elisabeth Friis (DK), universitetslektor og redaktør av Kritik, nærleser Kristin Berget, Ida Börjel og andre samtidspoeter. Hennes tese er at mens svenske poeter skriver dystopiske naturskildringer så er de norske mer forankret i en natur som oppleves som harmonisk.

Deltakere:

Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også som moderator i samtalen Body-knowledge and Aesthetics i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 13.00.


Opplesninger: Torild Wardenær (NO), Øyvind Rimbereid (NO) og Tone Hødnebø (NO)

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00

Programleder: Mette Karlsvik

Deltakere:

Torild Wardenær (NO)

Torild deltar også med konsert på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 20.30.


Øyvind Rimbereid (NO) (1966) debuterte som forfattar med novellesamlinga “Det har begynt” i 1993. Han skreiv to prosabøker til før han debuterte som lyrkar. Og det er som lyrikar at mange kjenner og har gitt åtgaum til Rimbereid. Han var lenge forfattaranes forfattar – som poetanes poet, og som læraren for skriveelevar ved forfattarutdanninga i Bergen. Bergens-bladet “Vagant” skreiv, på leiarplass, dette: “Tanken om å skulle etterspørre en kulturelt enhetlig og avgrensbar norsk identitet fremstår i møte med Øyvind Rimbereids Solaris korrigert som en fantasme med forlorent preg – eller som en regressiv fantasi.” Sidan då har Rimbereid vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og på den, og gjennom andre formidlingskanalar, vore mykje spreidd til lesarar Norden og verda rundt.


Tone Hødnebø (NO) (1962) er ein poet, gjendiktar og skrivelærar, som er, ved sida av sitt eige prisløna forfattarskap, særleg kjent for arbeidet med Emilyn Dickinsons lyrikk. «Lille, skitne hjerte» er blant diktsamlingane som Hødnebø har dikta etter Dickinson. Som skrivelærar, har Hødnebø utdanna forfattarar frå Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Litterær Gestaltning i Göteborg. Trass i at ho er ein ettertrakta skrivelærar, har Hødnebø hegna om eigen skrivepraksis, og har, som ein av eit lite utval poetar, fått Garantiinntekt frå Staten. Ho har elles vore Festspeldiktar (Bergen), og fått prisar som Sult – og Doblougprisen.


Opplesninger ved Angela Rawlings (CA/IS), Adam Dickinson (CA) og Christian Bök (CA)

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 14.15

Programleder: Mette Karlsvik.

Deltakere:

Angela Rawlings (CA) (1978) is one of those stories. Her life is that book. And she made books. The book she made has provided her with provintial girl making it to the metropol´s metropol, the epitomy of internationality. Rawlings chose to move from the countryside of Lake Ontario, to the City of Toronto (Ontario). She soon became an advanced practicioner – and theorist – of poetry. a.rawlings won the prestigous prize for the Best Canadian poetic debut, with her beautiful (impressive, yet open and sensing/ sensitive/ sensational) poem (book) *Wide slumber for lepidopterists. *Having the book under one arm and the prize under the other arm, Rawlings embarked on a tour of readings. She fell in love in and with Iceland, and has lived, studied and worked there since 2010. Her field of study is Environmental Sciences. She works as a tutor, author, performance artist and visual artist. “Meta” has been her method and – sometimes – her motif.


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.00 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Adam Dickinson´s (CA) (1958) poetry read like an exploration of the relationships between literature and science. This is not achieved by
reporting such explorative exploits in the actual poems but rather by bringing together materials, traits of thougts and methods of approach
from the two disciplines so that new light can be thrown on the matter that we view each other and the world, the kind of ethics we uphold and how knowlegde works. In previous collections it was cartography and taxonomy that was central themes, disciplines that set out to define facets of the world in the knowledge that such approaches are not without their downsides. In his newest collection, The Polymers, Dickinson subjects our contemporary world and lifestyle to comparison with the structure and behaviour of polymeres, large molecules made up of series of identical components, as in the case of most plastics, but also proteins, carbohydrates, wood and the external skeletons of insekts. Plastics, carbohydrates and culturel are more related to each other than one mighe exptect, and in poetry of Dickinson we can discover why that is so. Adam Dickinson is an associate professor at Brocks university. Dickinson’s research and teaching interests include poetics, creative writing, and literary theory. He has published academic articles on contemporary poetry and environmental ethics. His creative work has appeared or is forthcoming in anthologies and literary journals in Canada, the UK, the USA, and (through translation) in Poland. His
second book of poetry Kingdom, Phylum (Brick Books, 2006) was a finalist for the Trillium Book Award for Poetry. His first book Cartography and Walking (Brick Books, 2002) was a finalist for an Alberta Book award. His current SSHRC funded research on pataphysics and biosemiotics focuses on the implications for environmental ethics of the relationship betweewn poetry that imagines itself as science and science that imagines itself as poetry. Professor Dickinson also
co-edits Brock’s literary journal PRECIPICe.


Adam deltar også i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Christian Bök (CA) (1966-) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto.
On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredraget “Forsvar for poesien” på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Tid- en performance av Kurt Johannessen (NO)

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 20.00

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performance på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 20.30.


Digital poesi

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.00

Premiére på Johannes Héldens (SE) Archive of Astroecology, visninger av Jon Ståle Ritland og Michiel Koelinks (NL) Body Searches/Poetry Machine og Angela Rawlings JÖKLAR (CA/IS)

Deltakere:

Johannes Heldén (SE) (1978), visual artist, author, musician. Lives and works in Stockholm. Author of ten books, most recently Terraforming (2013, OEI editör), five digital works, most recently The Factory Digital (Möllebyen Literature Festival) and Evolution (w/ Håkan Jonson), three music albums, most recently: System 2 (Irrlicht). Previous solo exhibitions include: Bonniers Konsthall in Stockholm, Kalmar Konstmuseum, Galleri Volt in Bergen, Stene Projects in Stockholm, The Gothenburg Museum of Art amongst others. Group exhibitions include Against Time at Bonniers Konsthall, In Search of the Unknown at NIMK Amsterdam, Chercher le texte at Centre Pompidou amongst others.


Jon Ståle Ritland (NE) (1969) debuterte i 2004 med diktsamlingen Kroppsvisitasjoner, som han fikk svært gode kritikker for. Samlingen utkom på engelsk samtidig som den nederlandske kunstneren Michiel Koelink laget 3D-fremvisning av noen av diktene. Verket Body Searches vises under åpningen av Oslo internasjonale poesifestival 2014. Ritland, som har en doktorgrad i medisin og arbeider som øyelege, går tett på kroppslige situasjoner med stor språkbevissthet. Også i samlingen Vannmerker trekker Ritland veksler på medisinsk innsikt i diktningen, men poesien er langt mer enn en lek med kjemiske og anatomiske begreper. I denne boken preges forfatteren språklige univers av betraktninger over celleklumpers opprinnelse og menneskets opphav (i bokstavelig forstand). Vannet fremstår som en eksistensiell grunnbetingelse, noe som eksempelvis kommer til uttrykk i diktet Før minnene skaper deg: «havet pulserer i deg som dønningene mot en strand / det store kretsløpet og det lille / der hjertet søker ut av seg selv.»


Angela Rawlings (CA) (1978) is one of those stories. Her life is that book. And she made books. The book she made has provided her with provintial girl making it to the metropol´s metropol, the epitomy of internationality. Rawlings chose to move from the countryside of Lake Ontario, to the City of Toronto (Ontario). She soon became an advanced practicioner – and theorist – of poetry. a.rawlings won the prestigous prize for the Best Canadian poetic debut, with her beautiful (impressive, yet open and sensing/ sensitive/ sensational) poem (book) *Wide slumber for lepidopterists. *Having the book under one arm and the prize under the other arm, Rawlings embarked on a tour of readings. She fell in love in and with Iceland, and has lived, studied and worked there since 2010. Her field of study is Environmental Sciences. She works as a tutor, author, performance artist and visual artist. “Meta” has been her method and – sometimes – her motif.


Angela deltar også med opplesning i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Prologoue – a short history of either or a dualogue

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.15

Cia Rinne (Tyskland/Sverige): Prologoue - a short history of either or a dualogue. a short history of either or (a dualogue) outlines the dualistic ontologies in Western philosophy according to German-Jewish philosopher Hans Jonas (1903–1993). Jonas holds that it is above all this dualism that throughout history has split apart God and the world, body and spirit, man and nature, and the meeting of Athens and Jerusalem –i.e. the blending of philosophy and Judeo-Christian religion– that have planed the ground for the world’s ecologically disastrous state. The dualogue consists of short dialogues between a.o. body and soul, God and nature, or Jonas and Heidegger.

Deltakere:

Cia Rinne (DE/SE) (f. 1973) i Gøteborg er en finlandsvensk forfatter, poet og kunstner, som i sine verk blander ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk.

Rinne er født i Sverige, oppvokst i Tyskland og har bodd 13 år i foreldrenes Finland, og har studert filosofi, historie og språk ved Universitetene i Frankfurt, Athen og Helsinki. Hun bor og arbeider i Berlin. Rinne er svært språkkyndig og bruker flerspråkligheten aktivt i sitt arbeid, for eksempel i det poetiske arbeidet zaroum (2001), en visuell og filosofisk bok inspirert av blant annet Dada og Fluzus, som er skrevet på engelsk, fransk, tysk, gresk, spansk, italiensk og kanskje svensk. Begrepet ”zaroum” henspiller på de russiske futuristenes kunstspråk zaum – en språklig eksperimentering med lydpoesi og lydsymbolisme. Denne diktsamlingen ble senere viderutviklet til det nettbaserte prosjektet archives zaroum (2008), 29 animerte og interaktive dikt presentert på det danske nettstedet avsnitp.dk i samarbeid med Christian Yde Frostholm.
I 2009 kom diktsamlingen notes for soloists (OEI Editor), en fortsettelse av Rinnes ”translinguistiske verbivocovisuella zaroumprosjekt”, som gjennom språklige og typografiske forskyvinger kombinerer undersøkelsen av idiomer og klisjeer med filosofiske refleksjoner og ordleker. Boken er utgangspunkt for hennes lydverk sounds for soloist – som ble gjort i samarbeid med danske Sebastian Eskildsen (2010) – og som blant annet har blitt vist på Oslo poesifilm i 2013. Rinne har også i flere sammenhenger gjort sine enkle tegninger og flerspråklige tekster til romlige verk i kombinasjon med ”found objects”, heriblant installasjonen Indices, som ble vist første gang i 2003 i en gammel synagoge i Romania.
Utover skjønnlitterære utgivelser, lydverk og utstillinger, har Rinne arbeidet på dokumentariske prosjekter, blant annet har hun sammen med fotografen Joakim Eskildsen brukt flere år på å følge og dokumentere romanifolkets livsvilkår. Samarbeidsprosjektet resulterte i boken The Roma journey (2007). Rinne vant ”den smale litteraturpris” Bukdahls Bet i 2010.


Om det innarste- en performance ved Kurt Johannessen (NO)

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 20.30

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performance på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 20.00.


Åpningsforedrag: Forsvar for poesien

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.45

Åpningsforedrag: Forsvar for poesien v/Christian Bök (CA) som snakker om vitenskap og poesi med utgangspunkt i The Xenotext project -laboratorieforsøket hvor han sammen med forskere injiserer dikt inn i bakterier.

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966-) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto.
On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Oppsang ved vokalkunstneren Elfi Sverdrup (NO)

På Litteraturhuset, fredag 06. september kl 19.00

Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00


Info

Kontakt

Arbins Gate 7, 0253 Oslo

oslopoesi@gmail.com

 

 

Redaksjon

Birgit Hatlehol (festivalleder)

Torunn Borge

Ingrid Kvamme Fredriksen

Mette Karlsvik

Linda Gaarder (koordinator)

 

 

Designere

Exil Design v/ Egil Haraldsen og Ellen Lindeberg

 

 

Nettside

Eller med a og Alan Woo

 

 

Styre

Vigdis Lian (styreleder)

Marit Borkenhagen

Monica Helvig

Hege Imerslund

Oliver Møystad

Endre Ruset

 

 

 

Tilbakeblikk

Oslo Poesifestival 2013

29.−01. september Link

Oslo Poesifestival 2012

12.−14. oktober Link

Oslo Poesifestival 2011

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2010

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2009

23.−26. oktober Link

Oslo Poesifestival 2008

7.−9. november Link

Oslo Poesifestival 2007

2.−4. november Link

Oslo Poesifestival 2005

19.−21. august Link

 

Adam Dickinson (CA)

Adam Dickinson (CA)

Cia Rinne (DE/SE)

Cia Rinne (DE/SE)

Kurt Johannessen (NO)
Photo: Pavana Reid

Kurt Johannessen (NO)

Tone Hødnebø (NO)
Photo: Rolf M. Aagaard

Tone Hødnebø (NO)

Angela Rawlings

Angela Rawlings

Elfi Sverdrup (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Johannes Heldén (SE)
Photo: Sara MacKey

Johannes Heldén (SE)

Opplesninger: Torild Wardenær, Øyvind Rimbereid og Tone Hødnebø

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00

Programleder: Mette Karlsvik

Deltakere:

Torild Wardenær (NO)

Torild deltar også med konsert på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 20.30.


Øyvind Rimbereid (NO) (1966) debuterte som forfattar med novellesamlinga “Det har begynt” i 1993. Han skreiv to prosabøker til før han debuterte som lyrkar. Og det er som lyrikar at mange kjenner og har gitt åtgaum til Rimbereid. Han var lenge forfattaranes forfattar – som poetanes poet, og som læraren for skriveelevar ved forfattarutdanninga i Bergen. Bergens-bladet “Vagant” skreiv, på leiarplass, dette: “Tanken om å skulle etterspørre en kulturelt enhetlig og avgrensbar norsk identitet fremstår i møte med Øyvind Rimbereids Solaris korrigert som en fantasme med forlorent preg – eller som en regressiv fantasi.” Sidan då har Rimbereid vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og på den, og gjennom andre formidlingskanalar, vore mykje spreidd til lesarar Norden og verda rundt.


Tone Hødnebø (NO) (1962) er ein poet, gjendiktar og skrivelærar, som er, ved sida av sitt eige prisløna forfattarskap, særleg kjent for arbeidet med Emilyn Dickinsons lyrikk. «Lille, skitne hjerte» er blant diktsamlingane som Hødnebø har dikta etter Dickinson. Som skrivelærar, har Hødnebø utdanna forfattarar frå Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Litterær Gestaltning i Göteborg. Trass i at ho er ein ettertrakta skrivelærar, har Hødnebø hegna om eigen skrivepraksis, og har, som ein av eit lite utval poetar, fått Garantiinntekt frå Staten. Ho har elles vore Festspeldiktar (Bergen), og fått prisar som Sult – og Doblougprisen.


Tone Hødnebø (NO)

Tone Hødnebø (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Oppsang ved vokalkunstneren Elfi Sverdrup

På Litteraturhuset, fredag 06. september kl 19.00

Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00


Prologoue - a short history of either or a dualogue

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.15

Cia Rinne (Tyskland/Sverige): Prologoue - a short history of either or a dualogue. a short history of either or (a dualogue) outlines the dualistic ontologies in Western philosophy according to German-Jewish philosopher Hans Jonas (1903–1993). Jonas holds that it is above all this dualism that throughout history has split apart God and the world, body and spirit, man and nature, and the meeting of Athens and Jerusalem –i.e. the blending of philosophy and Judeo-Christian religion– that have planed the ground for the world’s ecologically disastrous state. The dualogue consists of short dialogues between a.o. body and soul, God and nature, or Jonas and Heidegger.

Deltakere:

Cia Rinne (DE/SE) (f. 1973) i Gøteborg er en finlandsvensk forfatter, poet og kunstner, som i sine verk blander ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk.

Rinne er født i Sverige, oppvokst i Tyskland og har bodd 13 år i foreldrenes Finland, og har studert filosofi, historie og språk ved Universitetene i Frankfurt, Athen og Helsinki. Hun bor og arbeider i Berlin. Rinne er svært språkkyndig og bruker flerspråkligheten aktivt i sitt arbeid, for eksempel i det poetiske arbeidet zaroum (2001), en visuell og filosofisk bok inspirert av blant annet Dada og Fluzus, som er skrevet på engelsk, fransk, tysk, gresk, spansk, italiensk og kanskje svensk. Begrepet ”zaroum” henspiller på de russiske futuristenes kunstspråk zaum – en språklig eksperimentering med lydpoesi og lydsymbolisme. Denne diktsamlingen ble senere viderutviklet til det nettbaserte prosjektet archives zaroum (2008), 29 animerte og interaktive dikt presentert på det danske nettstedet avsnitp.dk i samarbeid med Christian Yde Frostholm.
I 2009 kom diktsamlingen notes for soloists (OEI Editor), en fortsettelse av Rinnes ”translinguistiske verbivocovisuella zaroumprosjekt”, som gjennom språklige og typografiske forskyvinger kombinerer undersøkelsen av idiomer og klisjeer med filosofiske refleksjoner og ordleker. Boken er utgangspunkt for hennes lydverk sounds for soloist – som ble gjort i samarbeid med danske Sebastian Eskildsen (2010) – og som blant annet har blitt vist på Oslo poesifilm i 2013. Rinne har også i flere sammenhenger gjort sine enkle tegninger og flerspråklige tekster til romlige verk i kombinasjon med ”found objects”, heriblant installasjonen Indices, som ble vist første gang i 2003 i en gammel synagoge i Romania.
Utover skjønnlitterære utgivelser, lydverk og utstillinger, har Rinne arbeidet på dokumentariske prosjekter, blant annet har hun sammen med fotografen Joakim Eskildsen brukt flere år på å følge og dokumentere romanifolkets livsvilkår. Samarbeidsprosjektet resulterte i boken The Roma journey (2007). Rinne vant ”den smale litteraturpris” Bukdahls Bet i 2010.


Cia Rinne (DE/SE)

Cia Rinne (DE/SE)

Digital poesi

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.00

Premiére på Johannes Héldens (SE) Archive of Astroecology, visninger av Jon Ståle Ritland og Michiel Koelinks (NL) Body Searches/Poetry Machine og Angela Rawlings JÖKLAR (CA/IS)

Deltakere:

Johannes Heldén (SE) (1978), visual artist, author, musician. Lives and works in Stockholm. Author of ten books, most recently Terraforming (2013, OEI editör), five digital works, most recently The Factory Digital (Möllebyen Literature Festival) and Evolution (w/ Håkan Jonson), three music albums, most recently: System 2 (Irrlicht). Previous solo exhibitions include: Bonniers Konsthall in Stockholm, Kalmar Konstmuseum, Galleri Volt in Bergen, Stene Projects in Stockholm, The Gothenburg Museum of Art amongst others. Group exhibitions include Against Time at Bonniers Konsthall, In Search of the Unknown at NIMK Amsterdam, Chercher le texte at Centre Pompidou amongst others.


Jon Ståle Ritland (NE) (1969) debuterte i 2004 med diktsamlingen Kroppsvisitasjoner, som han fikk svært gode kritikker for. Samlingen utkom på engelsk samtidig som den nederlandske kunstneren Michiel Koelink laget 3D-fremvisning av noen av diktene. Verket Body Searches vises under åpningen av Oslo internasjonale poesifestival 2014. Ritland, som har en doktorgrad i medisin og arbeider som øyelege, går tett på kroppslige situasjoner med stor språkbevissthet. Også i samlingen Vannmerker trekker Ritland veksler på medisinsk innsikt i diktningen, men poesien er langt mer enn en lek med kjemiske og anatomiske begreper. I denne boken preges forfatteren språklige univers av betraktninger over celleklumpers opprinnelse og menneskets opphav (i bokstavelig forstand). Vannet fremstår som en eksistensiell grunnbetingelse, noe som eksempelvis kommer til uttrykk i diktet Før minnene skaper deg: «havet pulserer i deg som dønningene mot en strand / det store kretsløpet og det lille / der hjertet søker ut av seg selv.»


Angela Rawlings (CA) (1978) is one of those stories. Her life is that book. And she made books. The book she made has provided her with provintial girl making it to the metropol´s metropol, the epitomy of internationality. Rawlings chose to move from the countryside of Lake Ontario, to the City of Toronto (Ontario). She soon became an advanced practicioner – and theorist – of poetry. a.rawlings won the prestigous prize for the Best Canadian poetic debut, with her beautiful (impressive, yet open and sensing/ sensitive/ sensational) poem (book) *Wide slumber for lepidopterists. *Having the book under one arm and the prize under the other arm, Rawlings embarked on a tour of readings. She fell in love in and with Iceland, and has lived, studied and worked there since 2010. Her field of study is Environmental Sciences. She works as a tutor, author, performance artist and visual artist. “Meta” has been her method and – sometimes – her motif.


Angela deltar også med opplesning i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Johannes Heldén (SE)

Johannes Heldén (SE)

Økokritikk og poesi

På Litteraturhuset, torsdag 05. september kl 19.15

Elisabeth Friis (DK), universitetslektor og redaktør av Kritik, nærleser Kristin Berget, Ida Börjel og andre samtidspoeter. Hennes tese er at mens svenske poeter skriver dystopiske naturskildringer så er de norske mer forankret i en natur som oppleves som harmonisk.

Deltakere:

Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også som moderator i samtalen Body-knowledge and Aesthetics i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 13.00.


Tid- en performance av Kurt Johannessen

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 20.00

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performance på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 20.30.


Opplesninger ved Angela Rawlings (CA/IS), Adam Dickinson (CA) og Christian Bök (CA)

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 14.15

Programleder: Mette Karlsvik.

Deltakere:

Angela Rawlings (CA) (1978) is one of those stories. Her life is that book. And she made books. The book she made has provided her with provintial girl making it to the metropol´s metropol, the epitomy of internationality. Rawlings chose to move from the countryside of Lake Ontario, to the City of Toronto (Ontario). She soon became an advanced practicioner – and theorist – of poetry. a.rawlings won the prestigous prize for the Best Canadian poetic debut, with her beautiful (impressive, yet open and sensing/ sensitive/ sensational) poem (book) *Wide slumber for lepidopterists. *Having the book under one arm and the prize under the other arm, Rawlings embarked on a tour of readings. She fell in love in and with Iceland, and has lived, studied and worked there since 2010. Her field of study is Environmental Sciences. She works as a tutor, author, performance artist and visual artist. “Meta” has been her method and – sometimes – her motif.


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.00 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Adam Dickinson´s (CA) (1958) poetry read like an exploration of the relationships between literature and science. This is not achieved by
reporting such explorative exploits in the actual poems but rather by bringing together materials, traits of thougts and methods of approach
from the two disciplines so that new light can be thrown on the matter that we view each other and the world, the kind of ethics we uphold and how knowlegde works. In previous collections it was cartography and taxonomy that was central themes, disciplines that set out to define facets of the world in the knowledge that such approaches are not without their downsides. In his newest collection, The Polymers, Dickinson subjects our contemporary world and lifestyle to comparison with the structure and behaviour of polymeres, large molecules made up of series of identical components, as in the case of most plastics, but also proteins, carbohydrates, wood and the external skeletons of insekts. Plastics, carbohydrates and culturel are more related to each other than one mighe exptect, and in poetry of Dickinson we can discover why that is so. Adam Dickinson is an associate professor at Brocks university. Dickinson’s research and teaching interests include poetics, creative writing, and literary theory. He has published academic articles on contemporary poetry and environmental ethics. His creative work has appeared or is forthcoming in anthologies and literary journals in Canada, the UK, the USA, and (through translation) in Poland. His
second book of poetry Kingdom, Phylum (Brick Books, 2006) was a finalist for the Trillium Book Award for Poetry. His first book Cartography and Walking (Brick Books, 2002) was a finalist for an Alberta Book award. His current SSHRC funded research on pataphysics and biosemiotics focuses on the implications for environmental ethics of the relationship betweewn poetry that imagines itself as science and science that imagines itself as poetry. Professor Dickinson also
co-edits Brock’s literary journal PRECIPICe.


Adam deltar også i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Christian Bök (CA) (1966-) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto.
On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredraget “Forsvar for poesien” på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Adam Dickinson (CA)

Adam Dickinson (CA)

Kurt Johannessen (NO)

Kurt Johannessen (NO)

Åpningslyd ved vokalkunstneren Elfi Sverdrup

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00

Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00


Åpningsforedrag: Forsvar for poesien

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.45

Åpningsforedrag: Forsvar for poesien v/Christian Bök (CA) som snakker om vitenskap og poesi med utgangspunkt i The Xenotext project -laboratorieforsøket hvor han sammen med forskere injiserer dikt inn i bakterier.

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966-) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto.
On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Body-knowledge and Aesthetics ­

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 13.00

A conversation between Jesper Hoffmeyer (DK) and Drude von der Fehr (NO). Moderator: Elisabeth Friis
What does a body know and how can we access or articulate this knowledge? Through the Natural Sciences? Through philosophy and lingustics? Or through poetry and the arts? What can the Humanities learn from biology and biosemiotics in this respect ­ and vice-versa?

Deltakere:

Jesper Hoffmeyer (DK) (1942) er professor emeritus på det biologiske institutt ved Universitetet i København og en ledende figur innenfor biosemiotikken.

Hoffmeyer beskriver hvordan han på 60 og 70-tallet ble trukket inn i det intellektuelle oppbruddet i epokens universitetsliv. Her begynte han å stille en rekke spørsmål om naturvitenskapens funksjon og indre struktur. Dette har kommet til å prege hans vitenskapelige arbeid som til å begynne med var innenfor biokjemien, men som senere har vendt seg mer mot filosofiske, historiske og samfunnsmessige aspekter i biologien.

I de siste 25 år har Hoffmeyer undervist i biologiens vitenskapsteori, i tillegg til å konsentrere seg om metadisiplinen; biosemiotikk. Med sin forskning i dette feltet blandet med teoretisk biologi har Hoffmeyer gitt ut en rekke bøker og artikler. Blant annet Biosemiotikk: en afhandling om livets tegn og tegnenes liv som ble gitt ut i 2005. Eller Overfladens dyb: Da kroppen blev psykisk fra 2012. For i et slags grenseland mellom natur, psyke og tanke utforsker Hoffmeyer biosemiotikkens grunnleggende idé at livssfæren er gjennomtrengt av tegnprosesser og betydningsskaping.


Drude von der Fehr (NO) (1945) er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I von der Fehrs forskning brukes semiotikken og dens tegnteori som analyseverktøy for å utforske møtet mellom det humanistiske og naturvitenskapelige. Med faglige kompetanseområder i humanistisk sykdoms – og helseforskning, samtidsdramatikk, semiotikk og litteraturvitenskapens møte med biologi og postmoderne teologi har von der Fehr utgitt en rekke artikler de siste årene.

I 2008 ga von der Fehr ut boka Når kroppen tenker som presenterer erfaringer av kroppen som tenkende blandet med semiotiske tegnteorier. Mellom det personlige og det teoretiske skaper hun et rom for å la humanistiske og naturvitenskapelige forskningsfelt møtes på tvers av faggrensene.

Nylig har von der Fehr sammen med andre akademikere vært med på bokprosjektet Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi. En rekke spørsmål blir stilt ved humanvitenskapenes oppfatning av kroppen, de ulike kulturers forståelse av det menneskelige og skillet mellom det vitenskapelige og funksjonelle ved kroppen utdypes…


Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også med foredraget Økokritikk og poesi på På Litteraturhuset, torsdag 05. september kl 19.15.


Angela Rawlings

Angela Rawlings

Om det innarste- en performance ved Kurt Johannessen (NO)

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 20.30

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performance på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 20.00.


Info

Kontakt

Arbins Gate 7, 0253 Oslo

oslopoesi@gmail.com

 

 

Redaksjon

Birgit Hatlehol (festivalleder)

Torunn Borge

Ingrid Kvamme Fredriksen

Mette Karlsvik

Linda Gaarder (koordinator)

 

 

Designere

Exil Design v/ Egil Haraldsen og Ellen Lindeberg

 

 

Nettside

Eller med a og Alan Woo

 

 

Styre

Vigdis Lian (styreleder)

Marit Borkenhagen

Monica Helvig

Hege Imerslund

Oliver Møystad

Endre Ruset

 

 

 

Tilbakeblikk

Oslo Poesifestival 2013

29.−01. september Link

Oslo Poesifestival 2012

12.−14. oktober Link

Oslo Poesifestival 2011

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2010

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2009

23.−26. oktober Link

Oslo Poesifestival 2008

7.−9. november Link

Oslo Poesifestival 2007

2.−4. november Link

Oslo Poesifestival 2005

19.−21. august Link